வீடு > திட்ட வழக்கு > மீன்வளம்

நீங்போ ஹோட்டல் நீருக்கடியில் திட்டம்.

2021-08-03


மீன் பெயர்: நீங்போ ஹோட்டல் நீருக்கடியில் திட்டம்.

அக்வைரம் நேரம்: 2021/4/29

நாடு: சீனா

அறிமுகம்: 111-141 சதுர மீட்டர் இரட்டை தொகுப்பு அக்ரிலிக் தெளிவான ஜன்னல்கள் மூலம் காணப்பட்ட நீருக்கடியில் நிலப்பரப்பைக் கொண்டுள்ளது.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept